Rechtsgebieden

Krämer & Van Galen staat verdachten in verschillende soorten strafzaken en in verschillende fases van het strafproces bij.

U kunt ons benaderen als u een uitnodiging heeft gehad om als verdachte bij de politie te verschijnen of wanneer u bent gedagvaard voor een zitting bij de rechter of het
openbaar ministerie. Heeft u van de officier van justitie een strafbeschikking ontvangen, dan kan ons kantoor u ook van rechtsbijstand voorzien.

Er wordt bijstand verleend in klassieke strafzaken. Denk daarbij aan vermogensdelicten (zoals diefstal en heling), geweldsdelicten (zoals moord en mishandeling) en zedenmisdrijven. Het kantoor heeft tevens ruime ervaring in terrorismezaken.

Daarnaast verleent ons kantoor bijstand in meer financiële strafzaken, zoals witwaszaken, BTW-fraude en ontnemingszaken.

Verder wordt bijstand verleend in zaken waarin u verdacht wordt van overtreding van de Opiumwet (drugsdelicten), de Wet Wapens en Munitie en de Wegenverkeerswet.